In Situ

Programa de visites als espais de creació de la cultura de la ma dels artistes i creadors.

Visites guiades a l’exposició “Turner. La llum és color”

Visita exclusiva  al Mirador torre Glòries

Genius Loci amb Maria Arnal

Visita guiada a

“La Màquina de

Magritte"

Visita guiada a

l’exposició “Homo

Ludens. Videojocs per

entendre el present”

INSITU · Ateneu Popular 9barris